Pokazy

«Galeria


MIŃSK (Białoruś)

Nasz program filmowy obejmujący pięć filmów warsztatowych oraz zestaw krótkich dokumentów prezentujących dorobek głównych tutorów został pokazany w Mińsku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Listapad” będącego najważniejszym wydarzeniem filmowego kalendarza na Białorusi. W tym roku oprócz zwyczajowo silnej na tym festiwalu reprezentacji kinematografii rosyjskiej swoją pozycję zaznaczyło polskie kino dokumentalne. „Dragon Forum”, przegląd filmów z cyklu „Guide to the Poles”, a także pokazy dokumentów powstałych podczas warsztatów „Świat od świtu do zmierzchu” – stworzyły silny klaster programowy, widoczny w drukach promocyjnych, informacji medialnej, a także w licznej reprezentacji gości z Polski. Nasze pokazy przyczyniły się zatem do wytworzenia pożądanego efektu synergii, ogniskującego uwagę bywalców festiwalu na polskim kinie. Oprócz oficjalnych projekcji w sali popularnego „Video Center”, znajdującego się w głównym pasażu handlowym Mińska, na których obecni byli przedstawiciele festiwalu i Instytutu Polskiego w Mińsku, zorganizowaliśmy także pokaz nieoficjalny w galerii sztuki nowoczesnej, który cieszył się dużą frekwencją, w przeważającej części – młodzieży. W obydwu miejscach pojawiła się ekipa telewizyjna – telewizji Bielsat i oficjalnego kanału telewizji białoruskiej. Wypowiedzi do kamery udzielali uczestnicy warsztatu: studenci, oraz tutorzy: Paweł Łoziński i Mateusz Werner. Po projekcjach miały miejsce ożywione dyskusje, w których wzięli udział tutorzy (prócz wymienionych, także montażysta Marek Skrzecz), studenci – uczestnicy warsztatów, a także bohaterowie filmów. Publiczność ciekawiło porównanie produkcji filmów warsztatowych z poszczególnych krajów. Zastanawiano się nad widocznymi różnicami w doborze tematów i charakterze wypowiedzi bohaterów filmowych. Po zakończeniu oficjalnych pokazów z udziałem tutorów, w ciągu następnych tygodni odbyło się też kilka projekcji organizowanych przez uczestników warsztatów.

miejsce:
- Kino „Center Video” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Listapad”
- Galeria „Ў”.

data: 6-7.11.2011